The Home of Oracle Application Express Solutions

News

Tekna i produksjon med Application Express applikasjon for innsamling av lønnsstatistikk for sine medlemmer.

APEXhome har i samarbeid med utviklere hos www.tekna.no laget en helt ny APEX basert applikasjon for innsamling av lønnsstatistikk for sine medlemmer. Tillitsvalgte for medlemmer i hver enkelt bedrift har nå fått et verktøy for å levere inn lønnsdata på en enkel og effektiv måte. Tidligere måtte man sende ut excel regneark til hver enkelt bedrift som fylte inn data og leverte data tilbake.

Denne arbeidsprosessen er nå kraftig forenklet takket være en god og intuitiv APEX applikasjon som har blitt laget.