The Home of Oracle Application Express Solutions

News

 Apexhome bygger forsikringssystem i Gøteborg
basert på APEX

Apexhome lager i samarbeide med stort forsikringsselskap i Gøteborg ny utgave av et tidligere Oracle Forms basert system. Systemet vil benyttes av ca 220 ansatte i selskapet. Løsningen er basert på APEX 4.1 og APEX teknologi basert på Easier Portal Suite se www.easier-solutions.com 

Det nye systemet skal være klart til pilot kjøring i slutten av Mars 2012.